[1]
J. Brodal, “Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker”, 10.1515/fsp, vol. 9, pp. 95–101, Dec. 2007.