[1]
E. Niewiarowska-Rasmussen, “Att äterkomma tili nollpunkten - nägra tendenser i den postmoderna svenska och danska poes in”, 10.1515/fsp, vol. 9, pp. 157–168, Dec. 2007.