[1]
M. O. Janik, O. Szymańska, and B. Łukaszewicz, “Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger”, 10.1515/fsp, vol. 25, pp. 22-40, Mar. 2019.