[1]
M. Wasilewska-Chmura, “ Mellan underhållning och kunskap: Svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan”, 10.1515/fsp, vol. 28, pp. 27–39, Jun. 2021.