[1]
K. Szymoniak, “TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om manlighet i litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 s. (review)”, 10.1515/fsp, vol. 13, pp. 112-115, Jan. 2011.