[1]
P. Garbacz, “DOROTA MELERSKA: Älvdalskan – mellan språkdöd och revitalisering. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. 215 pp. (review)”, 10.1515/fsp, vol. 13, pp. 116-119, Jan. 2011.