[1]
P. Horbowicz, “Varmt hjerte og kaldt blod. En kontrastiv analyse av uttrykk for følelser basert på indre organer og kroppsvæsker i polsk og norsk”, 10.1515/fsp, vol. 10, pp. 169-180, Jan. 2009.