[1]
S. Schab, D. Skrzypek, and P. Zborowski, “Publikacje Witolda Maciejewskiego / Publications by Witold Maciejewski”, 10.1515/fsp, vol. 12, pp. 17–22, Jan. 2011.