[1]
S. Gustavsson, “Balkan/Sydosteuropa och Östersjöregionen – en jämförelse”, 10.1515/fsp, vol. 12, pp. 91-102, Jan. 2011.