[1]
P. Rosińska, “Om det explicita och implicita i två översättningar av August Strindbergs ’Dödsdansen’”, 10.1515/fsp, vol. 12, pp. 245–258, Jan. 2011.