[1]
E. Data-Bukowska, “Ett Litet Språks Spår I Översättarvärlden”, 10.1515/fsp, vol. 16, pp. 4–16, Jan. 2014.