[1]
P. T. Andersen, “Kosmopolitisk Identitet Eller Globalisert Fremmedgjøring”, 10.1515/fsp, vol. 14, pp. 4–14, Jan. 2012.