[1]
T. W. Lange, “Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier”, 10.1515/fsp, vol. 14, pp. 55–60, Jan. 2012.