[1]
H. Dymel-Trzebiatowska, “Några tankar om nordisk barnlitteratur och dess översättning ur ett polskt perspektiv”, 10.1515/fsp, vol. 21, pp. 46-57, Jan. 2016.