Niewiarowska-Rasmussen, E. “På Spaning Efter Den gräns Som Flytt. Gränsbegrepp I Modern Svensk Poesi Baserande På Dikter Av Katarina Frostenson Och Stig Laarsson”. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 7, Dec. 2017, pp. 39-48, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657.