Dunajska, M. “Den Svenska Dagpressens särskilda ställning är Inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden I Dagens Sverige”. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 7, Dec. 2007, pp. 213-30, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10681.