Niewiarowska-Rasmussen, E. “Att framställa Det oframställbara. Stig Larssons Poesi Och Det Postmoderna”. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 6, Dec. 2007, pp. 53-57, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10732.