Brodal, Jan. “Transponering Eller Transformasjon? Noen Refleksjoner Om Oversettelse, Med Utgangspunkt I Antoni Liberas Roman Madame Og Andre Slaviske Litteraturverker”. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 9, Dec. 2007, pp. 95-101, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330.