Niewiarowska-Rasmussen, E. “Att äterkomma Tili Nollpunkten - nägra Tendenser I Den Postmoderna Svenska Och Danska Poes in”. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 9, Dec. 2007, pp. 157-68, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11358.