Wasilewska-Chmura, Magdalena. “ Mellan underhållning Och Kunskap: Svensk 1800-Talskvinnolitteratur På Polska Och emancipationsfrågan”. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 28, June 2021, pp. 27-39, doi:10.2478/fsp-2020-0003.