Szymoniak, K. “TORBJÖRN FORSLID: Varför män? Om Manlighet I Litteraturen. Stockholm: Carlssons Förlag, 2006. 214 S. (review)”. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 13, Jan. 2011, pp. 112-5, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3553.