Lewandowska, K. “Utlendinger I Norge. Norsk Innvandringpolitikk, Grunner Til Og følger Av Migrasjonen (2008)”. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 10, Jan. 2009, pp. 55-68, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3567.