Gustavsson, S. “Balkan/Sydosteuropa Och Östersjöregionen – En jämförelse”. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 12, Jan. 2011, pp. 91-102, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3641.