Rosińska, P. “Om Det Explicita Och Implicita I Två översättningar Av August Strindbergs ’Dödsdansen’”. Folia Scandinavica Posnaniensia, vol. 12, Jan. 2011, pp. 245-58, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/3656.