Lange, T. W. “Nasjonal Identitet, Det Overnaturlige, Og Oversettelsesstrategier”. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 14, Jan. 2012, pp. 55–60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/412.