Niewiarowska-Rasmussen, Ewa. “På Spaning Efter Den gräns Som Flytt. Gränsbegrepp I Modern Svensk Poesi Baserande På Dikter Av Katarina Frostenson Och Stig Laarsson”. Folia Scandinavica Posnaniensia 7 (December 29, 2017): 39–48. Accessed December 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657.