Dunajska, Maria. “Den Svenska Dagpressens särskilda ställning är Inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden I Dagens Sverige”. Folia Scandinavica Posnaniensia 70 (December 1, 2007): 213-230. Accessed June 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10681.