Brodal, Jan. “Transponering Eller Transformasjon? Noen Refleksjoner Om Oversettelse, Med Utgangspunkt I Antoni Liberas Roman Madame Og Andre Slaviske Litteraturverker”. Folia Scandinavica Posnaniensia 90 (December 1, 2007): 95-101. Accessed June 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330.