Brodal, Jan. “Transponering Eller Transformasjon? Noen Refleksjoner Om Oversettelse, Med Utgangspunkt I Antoni Liberas Roman Madame Og Andre Slaviske Litteraturverker”. Folia Scandinavica Posnaniensia 9 (December 1, 2007): 95–101. Accessed June 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330.