Niewiarowska-Rasmussen, Ewa. “Att äterkomma Tili Nollpunkten - nägra Tendenser I Den Postmoderna Svenska Och Danska Poes in”. Folia Scandinavica Posnaniensia 9 (December 1, 2007): 157–168. Accessed June 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11358.