Kaliszan, Jerzy. “Rosyjska Homografia Gramatyczna”. Folia Scandinavica Posnaniensia 20 (December 19, 2016): 133–139. Accessed February 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/6764.