1.
Niewiarowska-Rasmussen E. På spaning efter den gräns som flytt. Gränsbegrepp i modern svensk poesi baserande på dikter av Katarina Frostenson och Stig Laarsson. 10.1515/fsp [Internet]. 2017 Dec. 29 [cited 2022 Dec. 2];7:39-48. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10657