1.
Dunajska M. Den svenska dagpressens särskilda ställning är inte tillfäldigheternas spel… Dagstidningsmarknaden i dagens Sverige. 10.1515/fsp [Internet]. 2007Dec.1 [cited 2022Jun.26];70:213-30. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/10681