1.
Brodal J. Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker. 10.1515/fsp [Internet]. 2007 Dec. 1 [cited 2024 Jun. 12];9:95-101. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/11330