1.
Wasilewska-Chmura M. Mellan underhållning och kunskap: Svensk 1800-talskvinnolitteratur på polska och emancipationsfrågan. 10.1515/fsp [Internet]. 2021 Jun. 9 [cited 2024 Jul. 23];28:27-39. Available from: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fsp/article/view/28514