Pressto.

Page Header

Author Details

Brodal, Jan

  • Vol 9 (2006) - Literature
    Transponering eller transformasjon? Noen refleksjoner om oversettelse, med utgangspunkt i Antoni Liberas roman Madame og andre slaviske litteraturverker
    Abstract  PDF (Norwegian)


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo