[1]
Sierociuk, J. 2019. Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś. 9, (lis. 2019), 217.