[1]
Mlekodaj, A. 2019. Wieś i gwara w dobie rekonfiguracji kultury (na przykładzie Podhala). Gwary Dziś. 8, (lis. 2019), 17–22.