[1]
Žigo, P. 2019. Komplexnosť interpretácie slovanskej substantívnej deklinácie v Slovanskom jazykovom atlase. Gwary Dziś. 8, (lis. 2019), 23–33.