[1]
Kostecka-Sadowa, A. 2019. Zasięgi leksykalne zapożyczeń wschodniosłowiańskich w gwarach polskich. Gwary Dziś. 8, (lis. 2019), 35–56.