[1]
Kobus, J. i Osowski, B. 2019. Z refleksji nad polszczyzną regionów i nie tylko. Język w regionie – region w języku II. Gwary Dziś. 8, (lis. 2019), 181-186.