[1]
Karaś, H. 2019. Zadania dialektologii w zakresie ochrony ginących gwar. Gwary Dziś. 7, (lis. 2019), 83–95.