[1]
Kobus, J. 2019. Funkcjonowanie germanizmów leksykalnych w listach chłopa wielkopolskiego (1914–1920). Gwary Dziś. 7, (lis. 2019), 239–246.