[1]
Karaś, H. 2019. Jeszcze o potrzebie dokumentowania leksyki gwarowej (na przykładzie wybranych wyrazów południowomałopolskich z okolic Biecza). Gwary Dziś. 11, (grudz. 2019), 19-27. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.2.