[1]
Холодьон, О.М. 2019. Дієслівна лексика і семантика в українських говорах: стан та перспективи дослідження (дескриптивний аспект). Gwary Dziś. 11, (grudz. 2019), 41–54. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.4.