[1]
Kobus, J. i Рябець, Л. 2019. Materiały do osiągnięć leksykografii słowiańskiej. Gwary Dziś. 11, (grudz. 2019), 163–167. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2019.11.14.