[1]
Čižmárová, L. 2020. Vzájemné působení a prolínání apelativní a propriální slovní zasoby v nářeční rovinĕ češtiny. Gwary Dziś. 12, (cze. 2020), 213–228. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2020.12.16.