[1]
Sierociuk, J. 2020. Cechy definicyjne gwar w języku mieszkańców wsi. Gwary Dziś. 13, (grudz. 2020), 173–181. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2020.13.9.