[1]
Sicińska, K. 2021. Archaiczność polszczyzny południowokresowej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 59–70. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.6.