[1]
Ananiewa, N. 2021. Słownictwo polskie w gwarach rosyjskich (na podstawie materiałów Словаря русских народных говоров). Gwary Dziś. 14, (grudz. 2021), 71-80. DOI:https://doi.org/10.14746/gd.2021.14.7.